IV PRZEGLĄD KINO VIA CARPATIA

IV PRZEGLĄD KINO VIA CARPATIA

Zapraszamy na bezpłatne pokazy filmów w ramach IV Przeglądu Filmowego Kino Via Carpatia, który odbędzie się od 10 do 12 czerwca w kinie Zorza. Bilety na wydarzenie są dostępne w kasie kina Zorza oraz portierni Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Nazwa przeglądu nawiązuje do powstającej trasy Via Carpatia, mającej połączyć państwa północnej i południowej Europy zintegrowanym systemem dróg biegnących wzdłuż wschodnich obrzeży Unii Europejskiej. Pomysłodawcami wydarzenia są Małgorzata Waksmundzka-Szarek, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie oraz dziennikarz Piotr Samolewicz.

Podczas IV Przeglądu Filmowego Kino Via Carpatia zaprezentowana zostanie kinematografia Polski, Rumunii, Węgier i Grecji.
Organizatorami wydarzenia są kino Zorza oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek podkarpacki Władysław Ortyl.

Galeria wydarzenia

Zobacz także